Translatica, kierunek polsko-angielski
uskok rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
fault geologia;
jump;
leap;
setoff;
offset;
slip;
dodge;
skip distance fizyka jądrowa;
downcast;
faulting techniczny;
faults;
upcast;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich