Translatica, kierunek polsko-angielski
urządzić próbę czasownik, aspekt dokonany; → rehearse
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich