Translatica, kierunek polsko-angielski
urojenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
illusion;
phantasm przenośne;
fancy;
chimera przenośne;
whimsy;
hallucination psychologia;
conceit;
dream;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich