Translatica, kierunek polsko-angielski
uraza rzeczownik, rodzaj żeński;
resentment książkowe, oficjalne;
grudge książkowe, oficjalne;
umbrage;
rancour;
grievance;
rancor;
pique;
animosity;
dudgeon;
injury;
spite;
offence;
trauma;
wound;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich