Translatica, kierunek polsko-angielski
uprawomocniać czasownik, aspekt niedokonany;
validate;
legalize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich