Translatica, kierunek polsko-angielski
uprawomacniać czasownik;
validate;
execute;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich