Translatica, kierunek polsko-angielski
uprawiać ziemię czasownik, aspekt niedokonany;
farm;
till;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich