unosić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
unosić
czasownik, aspekt niedokonany
rise
lift
float 
przenośne
hover 
przenośne
soar
waft 
przenośne
convection 
Inżynieria, Chemia
carry 
przestarzałe
rave
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich