Translatica, kierunek polsko-angielski
umocnienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
fixing;
reinforcement techniczny;
hardening przenośne;
fortifications wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich