Translatica, kierunek polsko-angielski
ujście rzeczownik, rodzaj nijaki;
outlet chemia, geografia, medycyna, przenośne;
orifice anatomia;
mouth geografia;
estuary;
vent przenośne;
ostium medycyna;
issue techniczny;
escape;
outfall;
opening anatomia;
influx;
sink informatyka, telekomunikacja;
drain technika;
evasion;
os;
entrance;
exit;
channel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich