Translatica, kierunek polsko-angielski
ujednolicać czasownik, aspekt niedokonany;
normalize;
equalize;
harmonize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich