Translatica, kierunek polsko-angielski
uiszczać czasownik, aspekt niedokonany;
pay książkowe, oficjalne;
discharge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich