Translatica, kierunek polsko-angielski
uelastyczniać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też uelastycznić
toughen;
liberalize przenośne;
moderate przenośne;
tone kosmetologia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich