Translatica, kierunek polsko-angielski
uczta rzeczownik, rodzaj żeński;
feast przenośne, książkowe, oficjalne;
banquet książkowe, oficjalne;
treat;
revel;
regale;
revelry;
wassail;
spread przenośne, książkowe, oficjalne;
symposium;
stodge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich