Translatica, kierunek polsko-angielski
ucieczka rzeczownik, rodzaj żeński;
escape astronomia, informatyka, przenośne, książkowe, oficjalne;
flight finanse;
recourse;
resort;
getaway;
refuge astronomia, przenośne, książkowe, oficjalne;
bolt;
leakage fizyka jądrowa, technika;
elopement;
bunk potoczne, nieoficjalne;
breakaway sport;
scamper;
scud;
retreat;
defection;
scuttle;
fly sport;
repair;
leak fizyka jądrowa;
break;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich