Translatica, kierunek polsko-angielski
uciec czasownik, aspekt dokonany;
escape;
flee potoczne, nieoficjalne;
run away przenośne, potoczne, nieoficjalne;
fly przenośne;
get away przenośne;
bolt;
abscond;
break out potoczne, nieoficjalne;
run;
buzz off ang. brytyjska, slangowe;
make off;
slip;
defect potoczne, nieoficjalne;
run off;
elope;
break away sport;
scuttle;
avoid;
pass;
get out;
fall back książkowe, oficjalne;
have recourse książkowe, oficjalne;
decamp;
leave;
slip by przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich