Translatica, kierunek polsko-angielski
ubliżyć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też ubliżać
offend;
insult;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich