Translatica, kierunek polsko-angielski
trója rzeczownik, rodzaj żeński;
pass;
fair;
three;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich