tracić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
tracić
czasownik, aspekt niedokonany
lose 
przenośne
shed
miss
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich