towar

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
towar
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
commodity 
Ekologia
ware
stuff 
potoczne, nieoficjalne
item
ware
good
kind
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich