ton

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ton
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
tone 
Informatyka
note 
przenośne
tune
pure sound 
Elektryka
ton
vein
clay
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich