Translatica, kierunek polsko-angielski
tobołowy przymiotnik; → package
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich