Translatica, kierunek polsko-angielski
telepać czasownik, aspekt niedokonany;
jolt potoczne, nieoficjalne;
tremble potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich