Translatica, kierunek polsko-angielski

talkowy przymiotnik; → talcous
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich