wiersz
Translatica, kierunek polsko-angielski
wiersz rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
poem literatura;
line informatyka, ang. amerykańska;
verse;
row matematyka, informatyka;
rhyme;
row vector informatyka, techniczny;
type line edytorstwo, techniczny;
rime literatura;
line of text informatyka;
poetry;
numbers;
wiersz aleksandryjski rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → alexandrine literatura
wiersz biały rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → blank verse literatura
wiersz częstochowski rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → doggerel
wiersz epitafijny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → epitaphic poem
wiersz erotyczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → erotic poem
wiersz komentarza rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → narrative
wiersz komunikatu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → message line
wiersz linotypowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → lino slug edytorstwo
wiersz oficjalnych publikacji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → line of official publications
wiersz podrzędny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → descendent row
wiersz sylabiczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → syllabic verse literatura
wiersz śmierci rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → death poem literatura
wiersz tabeli rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → line of the table
wiersz trzeci rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → third line
wiersz wolny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → free verse
wiersz wypełniający rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → closure line
wiersz zgłoszenia rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → request line
wiersz żartobliwy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → limerick
biały wiersz rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → blank verse literatura
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich