wcale

Translatica, kierunek polsko-angielski

wcale przysłówek;
quite potoczne, nieoficjalne;
at all;
any potoczne, nieoficjalne;
entirely;
wholly;
totally;
never;
pretty;
rather;
fairly;
wcale często przysłówek; → quite often
wcale się nie bawić czasownik, aspekt niedokonany; → have a bad time
lepiej później niż wcale przysłówek; → better late than never przysłowie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich