przycisk

Translatica, kierunek polsko-angielski

przycisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
button;
push button informatyka, techniczny;
accent;
push-button techniczny, inżynieria;
stress;
emphasis;
push elektryka;
pressure;
key techniczny;
weight;
press;
knob;
squeeze;
buttons;
przycisk blokujący rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → lock button
przycisk do papieru rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → paperweight
przycisk dzwonka rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
bellpush;
bell-push;
przycisk dzwonkowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → bell-push
przycisk kontaktowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → contact button
przycisk narzędziowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → Tool Button
przycisk przełącznika rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → button of the switch
przycisk reset rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → reset button
przycisk rozruchu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → start button
przycisk rozrusznika elektrycznego rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → starting button
przycisk szynowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → treadle
przycisk zatrzymujący rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → stop key administracja
kliknąć prawy przycisk czasownik, aspekt dokonany; → right click
konwencjonalny przycisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → conventional button
mały przycisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → small button
nacisnąć przycisk czasownik, aspekt dokonany; → press a button
przyciski internetowe rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, liczba mnoga; → Internet buttons
przyciski przełączników rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, liczba mnoga; → buttons

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich