przemowa
Translatica, kierunek polsko-angielski
przemowa rzeczownik, rodzaj żeński;
speech książkowe, oficjalne;
harangue książkowe, oficjalne;
address;
oration;
speaking;
długa przemowa rzeczownik, rodzaj żeński; → long speech
ekstatyczna przemowa rzeczownik, rodzaj żeński; → ecstatic speech
wygłosić przemowę czasownik, aspekt dokonany; → give a speech książkowe, oficjalne

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich