presja

Translatica, kierunek polsko-angielski

presja rzeczownik, rodzaj żeński;
pressure książkowe, oficjalne;
stress;
press;
presja finansowa rzeczownik, rodzaj żeński; → financial pressure
presja fizyczna rzeczownik, rodzaj żeński; → physical pressure książkowe, oficjalne
presja inflacyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → inflationary pressure
presja inwestycyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → investment pressure
presja konkurencyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → competitive pressure
presja kosztów rzeczownik, rodzaj żeński; → pressure of costs
presja międzynarodowa rzeczownik, rodzaj żeński; → international pressure
presja migracyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → pressure of migration
presja moralna rzeczownik, rodzaj żeński; → moral suasion ekonomia, prawo
presja na ceny rzeczownik, rodzaj żeński; → pressure on prices
presja psychologiczna rzeczownik, rodzaj żeński; → psychological pressure książkowe, oficjalne
presja rówieśnicza rzeczownik, rodzaj żeński; → peer pressure
presja rówieśników rzeczownik, rodzaj żeński; → peer pressure
presja seksualna rzeczownik, rodzaj żeński; → sexual pressure
presja ze strony konsumentów rzeczownik, rodzaj żeński; → consumer pressure
bezpośrednia presja rzeczownik, rodzaj żeński; → direct pressure
ciągła presja rzeczownik, rodzaj żeński; → constant pressure
dodatkowa presja rzeczownik, rodzaj żeński; → additional pressure
intensywna presja rzeczownik, rodzaj żeński; → intense pressure

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich