nacisk

Translatica, kierunek polsko-angielski

nacisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
pressure techniczny;
stress;
emphasis;
accent przenośne;
press;
push;
thrust;
force;
crowd;
strain;
pression;
duress;
influence;
focus;
leverage;
nacisk demograficzny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → demographic pressure
nacisk dyplomatyczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → diplomatic pressure
nacisk grupy rówieśniczej rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → peer pressure
nacisk inflacyjny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → inflationary pressure
nacisk konkurencji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → pressure of competition
nacisk na Afrykę rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → focus on Africa
nacisk na ceny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → pressure on prices
nacisk na dealerów rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → pressure on dealers
nacisk na podłoże rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → ground pressure
nacisk osiowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → axial thrust
nacisk otwierający rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → opening pressure
nacisk progowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → threshold pressure
nacisk promieniowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → radial pressure
nacisk przy kuciu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → forging force
nacisk w dół rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → downward pressure
nacisk ze strony konsumentów rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → consumer pressure
nacisk zewnętrzny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → external pressure
bezprawny nacisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → undue influence ekonomia, prawo
dodatkowy nacisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → additional pressure
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich