gospodarczy
Translatica, kierunek polsko-angielski
gospodarczy przymiotnik;
economic;
farm;
farming;
husbandry;
economics;
household;
domestic;
gospodarczy aspekt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → the economic aspect
gospodarczy cel rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic objective
gospodarczy dobrobyt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic prosperity
gospodarczy interes rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic interest
gospodarczy interes eksporterów rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic interest of exporters
gospodarczy i społeczny rozwój rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic and social development
gospodarczy klimat rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic climate
gospodarczy komitet rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic committee
gospodarczy kontekst integracji rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic context of integration
gospodarczy obraz rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic picture
gospodarczy obszar rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic area
gospodarczy olbrzym rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy; → economic giant
gospodarczy partner rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → economic partner
gospodarczy porządek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic order
gospodarczy postęp rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic progress
gospodarczy program rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic programme
gospodarczy program rozwoju rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic development programme
gospodarczy rozwój rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic development
gospodarczy rozwój regionu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → economic development of the region
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich