gada��

Translatica, kierunek polsko-angielski

gad rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski zwierzęcy;
reptile zoologia, potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
reptiles;
reptilia;
rat potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
amphibia;
gadać czasownik, aspekt niedokonany;
talk potoczne, nieoficjalne;
chatter potoczne, nieoficjalne;
jaw potoczne, nieoficjalne;
chat potoczne, nieoficjalne;
prattle ang. amerykańska;
twaddle;
gab potoczne, nieoficjalne;
jabber potoczne, nieoficjalne;
babble;
say;
natter ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
blab ang. amerykańska;
prate ang. amerykańska;
schmooze;
yack potoczne, nieoficjalne;
talk on;
gabble;
rabbit;
twaddle;
gadanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
talk potoczne, nieoficjalne;
prattle;
gab;
twaddle;
babble;
chat;
talking potoczne, nieoficjalne;
idle talk;
chatter;
jabber;
jaw;
tattle;
gadać bzdury czasownik, aspekt niedokonany; → talk rot potoczne, nieoficjalne
gadać do rzeczy czasownik, aspekt niedokonany; → talk sense potoczne, nieoficjalne
gadać od rzeczy czasownik, aspekt niedokonany; → talk nonsense
babskie gadanie rzeczownik, rodzaj nijaki; → old wives‘ tale potoczne, nieoficjalne
gatunek gadów rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → species of reptiles
mieć gadane czasownik, aspekt niedokonany; → have the gift of the gab potoczne, nieoficjalne
ogromny gad rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy; → huge reptile
prehistoryczny gad rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy; → prehistoric reptile
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich