fala

Translatica, kierunek polsko-angielski

fala rzeczownik, rodzaj żeński;
wave wojsko;
billow;
surge;
tide przenośne;
roller;
waves;
ripple;
swell;
sea;
heave;
fala Alfvena rzeczownik, rodzaj żeński; → Alfven wave
fala anodowa rzeczownik, rodzaj żeński; → anodic wave
fala aresztowań rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of arrests
fala balistyczna czołowa rzeczownik, rodzaj żeński; → ballistic wave
fala chłodu rzeczownik, rodzaj żeński; → chill wave
fala cienia rzeczownik, rodzaj żeński; → shadow wave
fala demonstracji rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of demonstrations
fala długość rzeczownik, rodzaj żeński; → wavelength
fala imigracji rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of immigration
fala imigrantów rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of immigrants
fala jasności rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of clarity
fala jeńców rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of captives
fala kosinusowa rzeczownik, rodzaj żeński; → cosine wave
fala krótsza rzeczownik, rodzaj żeński; → shorter wave
fala malejąca rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of decreasing amplitude
fala martwa rzeczownik, rodzaj żeński; → swell
fala meksykańska rzeczownik, rodzaj żeński; → Mexican wave sport
fala migracji rzeczownik, rodzaj żeński; → wave of migration
fala migracyjna rzeczownik, rodzaj żeński; → migration
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich