bezwstydny

Translatica, kierunek polsko-angielski

bezwstydny przymiotnik;
shameless;
brazen;
impudent;
unashamed;
barefaced;
immodest;
flagrant;
earthy;
ignoble;
rank;
unseemly;
lewd;
graceless;
bezwstydny kłamca rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → brazen liar
bezwstydne kłamstwo rzeczownik, rodzaj nijaki; → barefaced lie

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich