Translatica, kierunek polsko-angielski
szukać sposobów czasownik, aspekt niedokonany; → shift ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich