Translatica, kierunek polsko-angielski
sztuka krasomówcza rzeczownik, rodzaj żeński; → oratory
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich