Translatica, kierunek polsko-angielski
sztorcować czasownik, aspekt niedokonany;
scold;
jaw;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich