Translatica, kierunek polsko-angielski
szopa rzeczownik, rodzaj żeński;
shed rolnictwo;
hovel techniczny;
hut rolnictwo;
shanty;
shack;
mop;
raccoon;
cote;
raccoon;
lark;
toolshed;
thatch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich