Translatica, kierunek polsko-angielski
sznur rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
rope przenośne, techniczny, inżynieria;
cord;
string przenośne;
line przenośne;
twine;
train;
funiculus medycyna;
lace;
chorda medycyna;
flexible cord przemysł, elektryka, techniczny;
column medycyna;
cordage;
twist;
braid;
flex ang. brytyjska;
cable;
lanyard;
longlines;
crocodile zoologia, ang. brytyjska;
ropes;
strand;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich