Translatica, kierunek polsko-angielski
szczegół rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
detail informatyka;
item;
nicety;
nuance;
detail;
point;
details;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich