Translatica, kierunek polsko-angielski
sygnał rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
signal telekomunikacja;
tone telekomunikacja;
beacon;
cue;
sign;
signals;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich