Translatica, kierunek polsko-angielski
swojski przymiotnik;
familiar;
homely;
native;
homelike;
tame;
homemade;
home-made;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich