Translatica, kierunek polsko-angielski
świtać czasownik, aspekt niedokonany;
dawn przenośne;
break;
rise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich