swędzieć

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
swędzieć
czasownik, aspekt niedokonany
itch
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich