stworzyć

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
stworzyć
czasownik, aspekt dokonany
form 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
make
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich