Translatica, kierunek polsko-angielski
stwarzający podziały przymiotnik; → divisive
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich