stukać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
stukać
czasownik, aspekt niedokonany
knock 
ang. brytyjska
rap 
ang. brytyjska
tap 
ang. brytyjska
hit 
potoczne, nieoficjalne
beat 
ang. amerykańska
pink 
ang. brytyjska, Motoryzacja
peck
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich