Translatica, kierunek polsko-angielski
strzelać bramkę czasownik, aspekt niedokonany; → score sport
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich