stręczyć

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
stręczyć
czasownik, aspekt niedokonany
procure 
Prawo
pimp
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich