Translatica, kierunek polsko-angielski

stonowywać czasownik, aspekt niedokonany; → tone
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich